Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Technopol International, a.s.

35723343

Akciová spoločnosť

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9895

Oprávnená osoba

JUDr. Adriana Kováčiková, s.r.o.

50466445

Poľná 0/846, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.07.2021

15.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021