Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AŽD Praha s.r.o.

48029483

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

Žirovnická 3146/2, 10600 Praha 10, Česká republika

01.02.2017

Nie je

9842

Oprávnená osoba

MAKROAUDIT, s. r. o.

47012021

Studenohorská 2074/24, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.07.2021

14.07.2021

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021