Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AŽD Praha s.r.o.

48029483

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

Žirovnická 3146/2, 10600 Praha 10, Česká republika

01.02.2017

Nie je

9842

Oprávnená osoba

MAKROAUDIT, s. r. o.

47012021

Studenohorská 2074/24, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.04.2021

02.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021