Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AUTEX s.r.o.

36389714

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kragujevská 3679/22C, 010 01 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9837

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária POLÁČEK & partneri s.r.o.

47257032

Dlhá 2039/6, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.07.2021

30.06.2021

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021