Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

O.S.V.O. comp, a.s.

36460141

Akciová spoločnosť

Strojnícka 18, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9835

Oprávnená osoba

JUDr. Daniel Boľanovský

42239265

Slovenská 69, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2022

30.06.2022

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022