Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

STAVBAU, s.r.o.

36370924

Spoločnosť s ručením obmedzeným

K Cintorínu 651, 01004 Žilina - Bánová, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9834

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Mikloška

14215934

Hodžova 13, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.01.2022

10.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022