Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

exe, a.s.

17321450

Akciová spoločnosť

Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9809

Oprávnená osoba

STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

36795038

Dunajská 15, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.02.2022

21.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022