Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TRIGON PLUS s.r.o.

31340954

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Goralská 40/2281, 85101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9795

Oprávnená osoba

OK advokátska kancelária s.r.o.

47242884

Bajkalská 21/A, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2021

11.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021