Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TATRA - ALPINE a. s.

00680885

Akciová spoločnosť

Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9794

Oprávnená osoba

JUDr. Jarmila Kováčová

31762131

Boženy Němcovej 13, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2021

24.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021