Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MP KANAL service s.r.o.

45965838

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Košická 5C, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9783

Oprávnená osoba

BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

36860441

Františkánske námestie 4, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

16.07.2021

30.06.2021

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021