Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DCX spol. s r. o.

47133694

Spoločnosť s ručením obmedzeným

ul. 29. augusta 36/A, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9764

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2021

29.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021