Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

Akciová spoločnosť

Mlynská 31, 04291 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9732

Oprávnená osoba

Kinstellar, s. r. o.

35873833

Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
JUDr. Marek Šedovič
Ing. Lukáš Štefánik FCCA
Ing. Juraj Schmiedl
Mgr. Ľudmila Smreková
Jozef Kanuščák
Ing. Bc. Juraj Lenhardt MBA, M.A.

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021