Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

Akciová spoločnosť

Mlynská 31, 04291 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9732

Oprávnená osoba

Kinstellar, s. r. o.

35873833

Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.01.2020

25.01.2020