Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PRO - TENDER s.r.o.

36591084

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Smetanova 9, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9710

Oprávnená osoba

B&B, advokátska kancelária s.r.o.

47254106

Rázusova 1, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.03.2021

01.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021