Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PREMIUM Insurance Company Limited

113705

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

George Borg Olivier Street 68, STJ 1081 St. Julian´s, Maltská republika

01.02.2017

Nie je

9696

Oprávnená osoba

JUDr. Blanka Gondová, advokát

14224135

Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2023

04.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.03.2023

28.03.2023