Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PREMIUM Insurance Company Limited

113705

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

Level 3 CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061 St. Julian´s, Maltská republika

01.02.2017

Nie je

9696

Oprávnená osoba

JUDr. Blanka Gondová, advokát

14224135

Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.07.2023

03.07.2023

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.11.2023

01.12.2023