Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MIKONA s.r.o.

31570364

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Trenčianska 452, 02001 Púchov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9688

Oprávnená osoba

Glatzová & Co., s. r. o.

36860506

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Ján Riško

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2021

07.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021