Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MIKONA s.r.o.

31570364

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Trenčianska 452, 02001 Púchov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9688

Oprávnená osoba

Glatzová & Co., s. r. o.

36860506

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Ján Riško

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021