Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Aliter Technologies, a.s.

36831221

Akciová spoločnosť

Turčianska 16, 82109 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9656

Oprávnená osoba

ALMOND LEGAL s.r.o.

47248653

Grösslingova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.09.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021