Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

INTRAVENA s.r.o.

31717802

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Levočská 9, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9629

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.

46606122

Vretenová 4, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2020

07.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020