Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MEGA Education, s. r. o.

35961180

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Na barine 4, 84103 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9568

Oprávnená osoba

Krivak & Co, s. r. o.

36863475

Gajova 13, 81000 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2020

30.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022