Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

25317628

Akciová spoločnosť

Mlýnská 388/68, 60200 Brno, Česká republika

01.02.2017

Nie je

9485

Oprávnená osoba

poruban advokáti s. r. o.

50818473

Jilemnického 2/532, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2022

20.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

17.08.2022

19.08.2022