Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

IMPA Dolný Kubín, s.r.o.

35684046

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kuzmányho 12, 81106 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9472

Oprávnená osoba

Tomášek & partners, s. r. o.

36858811

Rožňavská 2, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2021

27.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021