Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BETAMONT s.r.o.

31564518

Spoločnosť s ručením obmedzeným

J. Jesenského 1054/44, 96003 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9471

Oprávnená osoba

JUDr. Mária Kollárová

31814328

Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.02.2022

15.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022