Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.

35765607

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zahradnícka 13, 81107 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9470

Oprávnená osoba

SP & R s. r. o.

36859982

Maróthyho 6, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2022

01.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022