Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

RAMICON, s.r.o.

44004575

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Starohájska 9/C, 91701 Trnava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9466

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária KZ partners, s. r. o.

47236477

Slnečná 4, 903 01 Senec, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2022

04.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022