Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SWAN Mobile, a. s.

35680202

Akciová spoločnosť

Borská 6, 84104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

09.07.2018

dobrovoľný výmaz

9445

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.01.2018

09.01.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021