Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

Akciová spoločnosť

Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9433

Oprávnená osoba

VRBA & PARTNERS s.r.o.

35918225

Sliezska 9, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2022

18.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022