Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Mikrochem Trade, spol. s r.o.

35948655

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Za dráhou 33, 90201 Pezinok, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9425

Oprávnená osoba

Fridrich Lawyers, s.r.o.

36864421

Dunajská 6, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.02.2021

10.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021