Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MediaTech Central Europe, a. s.

35772581

Akciová spoločnosť

Drieňová 34, 82102 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9408

Oprávnená osoba

EKORDA, s.r.o.

31364438

Révová 45, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.06.2022

16.06.2022

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022