Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BATTEX Slovakia, s.r.o.

35832274

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Karloveská 63, 84104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9396

Oprávnená osoba

JUDr. Anton Kupšo

35675071

Moyzesova 34, 02201 Čadca, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2021

08.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021