Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Diversey Slovensko, s.r.o.

35835401

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rybničná ulica 40, 83106 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

03.03.2022

dobrovoľný výmaz

9351

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.02.2021

16.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022