Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DMG MORI Czech s.r.o.

25575503

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ořechovská 195/1a, Dolní Heršpice, 61900 Brno, Česká republika

01.02.2017

Nie je

9347

Oprávnená osoba

JUDr. Martin Bartko

42021626

Piaristická 6667, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.03.2022

11.03.2022

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022