Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ELV PRODUKT a.s.

34110135

Akciová spoločnosť

Nitrianska 3, 903 12 Senec, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9313

Oprávnená osoba

KELLER & Partners, s. r. o.

47235217

Kuzmányho 3, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.02.2021

27.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.09.2021

25.09.2021