Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ing. Marián Sahul S T A V E K O

14410923

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Benkova 13, 94911 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9235

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2021

19.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021