Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

IMAO electric, s. r. o.

44007841

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9187

Oprávnená osoba

Mgr. Marcel Fandák LL.M.

42247161

Kováčska 40, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2021

25.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021