Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DAQE Slovakia s.r.o.

36848751

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pribinova 8953/62, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9186

Oprávnená osoba

JUDr. Veronika Nozar Jakubíková

35994461

Republiky 21, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.01.2020

09.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.05.2020

28.05.2020