Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o.

36396338

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hviezdoslavova 193/7, 02601 Vyšný Kubín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9161

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. ŠKERDA, s.r.o

36858501

Radlinského 1727/49, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.02.2021

01.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021