Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

R A D I X spol. s r.o.

00615803

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9159

Oprávnená osoba

Mgr. Robert Antal

37818309

Kláry Jarunkovej 14489/2, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.01.2022

24.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022