Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

JANOLI, s.r.o.

36515507

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Uzovce 26, 08266 Uzovce, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9119

Oprávnená osoba

JUDr. Branislav Kahanec

42084792

Vajanského 33, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2021

18.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021