Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

31322000

Akciová spoločnosť

Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9113

Oprávnená osoba

Mgr. Ján Kovarčík

37961641

Platanová alej 2437/3, 94501 Komárno, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Igor Šillo

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.07.2021

08.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021