Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KRAIN, s.r.o.

36346985

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Opatovská 655/41, 91101 Trenčín, Slovenská republika

01.02.2017

21.02.2020

dobrovoľný výmaz

9074

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.02.2020

19.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021