Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

IPDAP GROUP, a.s.

44295804

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Moravská 36, 95201 Vráble, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9054

Oprávnená osoba

JUDr. Peter Kövesi

35613513

Medená 12, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2019

04.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021