Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VIDRA a spol. s.r.o.

31589561

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štrková 8, 01196 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9053

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2021

25.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021