Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ENVIROGROUP, a. s.

46481613

Akciová spoločnosť

Vansovej 2, 81103 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

10.02.2023

dobrovoľný výmaz

9031

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2022

12.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024