Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EEI s. r. o.

35871113

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Laurinská 18, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9021

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

36863360

Vysoká 2/B, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2019

31.12.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.09.2019

22.09.2019