Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SOITRON, s.r.o.

35955678

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Plynárenská 5, 82975 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8977

Oprávnená osoba

JUDr. Igor Augustinič Ph.D.

42137349

Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.02.2020

13.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021