Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o.

36597007

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8961

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Erika Karová

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.02.2019

05.02.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021