Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TECHNISERV, s.r.o.

35763124

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Prievozská 4A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8925

Oprávnená osoba

JUDr. Július Jánošík

17328284

Klincová 35, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.01.2021

13.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.11.2021

30.11.2021