Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AJFA + AVIS, s.r.o.

31602436

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šibeničná 8741/20, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8893

Oprávnená osoba

HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária, s. r. o.

47249722

Prielohy 1012/1C, 01007 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.02.2022

15.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022