Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Alkon SV, s.r.o.

45261661

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8844

Oprávnená osoba

JUDr. Ľubomír Ondov

35544082

Letná 41, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.10.2021

15.10.2021

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021