Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SPINET, a.s.

35720905

Akciová spoločnosť

Sabinovská 3, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8835

Oprávnená osoba

Ing. Lucia Sandtner PhD.

37172433

Sadová 3/A, 90501 Senica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2020

08.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.05.2020

28.05.2020