Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BIOFLEX, s.r.o.

36260231

Spoločnosť s ručením obmedzeným

126, 92209 Borovce, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8829

Oprávnená osoba

VÁLKY PARTNERS s. r. o.

36861839

Muškátová 792/36, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.03.2019

21.03.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020