Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT

30346461

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8796

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.09.2020

11.09.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021